All tagged konstnär

Konst och meditation - Konstnären vår 2019

Vi står inne i utställningsrummet, bland väggarnas starka färger med nummer från 0-9, som alla representerar olika dimensioner som L har nått genom meditation. Bredvid mig sticker det ut en silverpinne från väggen. Den representerar silversträngen som håller samman kroppen med själen under astralprojektion, något som man kan uppleva till exempel genom transcendental meditation. 

Bokrecension: Brev från min barndom - Emma Reyes (Svenska Dagbladet jan 2019)

När målaren Emma Reyes dog 84 år gammal 2003 var hon inte särskilt känd för den bredare publiken. Hon hade då bott länge i Europa, framför allt i Frankrike, efter att ha flytt sin fattiga barndom i Colombia, och förde ett aktivt socialt liv bland andra latinamerikanska konstnärer. Efter att ha hört henne berätta ofta otroliga historier om sin uppväxt bad kritikern Germán Arciniegas Reyes att skriva brev till honom, för att hjälpa henne att få ner allt på papper.

Den litterära konstnären– Konstnären Sommar 2016

"Jag tänker på Bodil Malmsten och vad hon säger om författaridentiteten. Att hon inte bryr sig om att kallas författare. Istället är hon nöjd med att kallas ”en som skriver”. På samma sätt kan man tänka sig att det egentligen kvittar hur vi föreställer oss att konstnärer är, eller ska vara. När det väl kommer till kritan är attribut som frisyr och gångstil irrelevanta, även om det kanske triggar igång gallerister som vill åt ett koncept. I slutändan är en konstnär en person som skapar konst. Det räcker så."