IDA THERÉN ÄR FRILANSSKRIBENT, BASERAD I NEW YORK och STOCKHOLM. MEST SKRIVER JAG OM LITTERATUR OCH KONST.

Läs mer om mig här

Konstgrupp Almedalen – Konstnären nr 2 2016

Konstgrupp Almedalen – Konstnären nr 2 2016

Konstgrupp Almedalen är en partipolitiskt oberoende organisation som startade i december 2013 av en grupp verksamma inom konstområdet som vill föra en diskussion om politisk styrning av kulturen.

–Det finns väldigt lite tal om konst, när man pratar kulturpolitik. Väldigt få politiker kan prata om samtidskonst över huvud taget, utan refererar hellre till teater eller musik, säger Tina Carlsson. Vi träffar henne, Macarena Dusant och Kristoffer Svenberg i solen utanför Kungliga Konsthögskolan. Tillsammans med Frida Klingberg, Robert Stasinski och Paula Urbano utgör de Konstgrupp Almedalen. Gruppnamnet är lite av en parodi på hela politikerveckan.

–Almedalen är ett sådant spektakel. Det är lite grann samma känsla som att vara på öppningen av en konstbiennal, säger Macarena Dusant. För att nå makthavarna under sommarens politikervecka ska de skapa en ambulerande scen, inspirerad av Olof Palme som höll tal från ett lastbilsflak när Almedalen startade. Där kommer de att dela ut diplom till kulturchefer från regionerna, med rubriker som ”Bästa kulturplan”, eller ”Luddigaste formulering”. Målet är inte att hänga ut någon, utan snarare att folkbilda och ha samtal om samtidskonst med makthavare.

konstgrupp Almedalen

–Det finns brist på kunskap hos politiker, men också hos tjänstemän och journalister. Kunskapen är väldigt ytlig, säger Tina Carlsson.

I de regionala kulturplanerna faller samtidskonsten oftast in i orådet som kallas konst- och kulturfrämjande verksamhet, vilket gör att den professionella konsten alltför ofta tenderar att falla bort, menar hon. – Det tycks ofta handla om att invånarna ska få möjlighet att utöva konstnärlig verksamhet, men sällan om de yrkesverksamma konstnärerna. När det kommer till dans och teater kommer ord som professionalism in. Det syns sällan vid konsten. Då blir det oklart, ska det bara handla om att alla ska kunna utöva konst? Eller ska den professionella konsten också främjas, säger Tina Carlsson.

–Man kan nästan undra vem kulturplanerna är skrivna för, eftersom de är så bristfälliga, tillägger Kristoffer Svenberg.

Konstgrupp Almedalen ser stora brister med kultursamverkansmodellen och konstaterar att det saknas tydliga riktlinjer för samtidskonsten. De ser också en risk att politiker och tjänstemän i regionerna tar sig ganska stora friheter. Idén om ”armlängds avstånd” – att politiker inte ska lägga sig i innehållet i kulturverksamheten, saknas i bland annat Region Skånes kulturplan. Det borde ses som en varningssignal, menar Macarena Dusant, eftersom lokala SD-politiker uttryckt att regionens arbete med HBTQ-frågor ska upphöra helt.

–Kulturplanerna är väldigt luddiga. Kulturpolitik måste inte vara luddig och flummig, bara för att konsten ska vara fri, säger Kristoffer Svenberg.

–Jag skulle gärna se en nationell samtidskonststrategi, konstaterar Macarena Dusant.

Ida Therén

PUBLICERAT I KONSTNÄREN NR 2 2016

Min kompis Gunnar – Nina Hemmingsson – SvD 2 juli 2016

Min kompis Gunnar – Nina Hemmingsson – SvD 2 juli 2016

Den litterära konstnären– Konstnären Sommar 2016

Den litterära konstnären– Konstnären Sommar 2016