All tagged Macarena Dusant

Konstgrupp Almedalen – Konstnären nr 2 2016

Konstgrupp Almedalen ser stora brister med kultursamverkansmodellen och konstaterar att det saknas tydliga riktlinjer för samtidskonsten. De ser också en risk att politiker och tjänstemän i regionerna tar sig ganska stora friheter. Idén om ”armlängds avstånd” – att politiker inte ska lägga sig i innehållet i kulturverksamheten, saknas i bland annat Region Skånes kulturplan. Det borde ses som en varningssignal, menar Macarena Dusant, eftersom lokala SD-politiker uttryckt att regionens arbete med HBTQ-frågor ska upphöra helt.