All tagged maasai

Intervju: Filmskaparen Ng’endo Mukii – Dagens ETC 2015-11-25

–Om du är en sann feminist måste det inkludera frågor om ras. Och om du är antirasist måste det inkludera feministiska frågor. Annars når din ideologi bara en väldigt liten grupp människor.

Det säger den Kenyanska filmskaparen Ng’endo Mukii. Vi träffas i ett arbetsrum på Konstfack i Stockholm. På väggarna hänger en whiteboard med anteckningar och affischer, båda fulla av antirasistiska och feministiska budskap.

–I de nordiska länderna är feminismen väldigt avancerad jämfört med resten av världen, konstaterar hon.